Firstname Surname Page
O. Kallo death 1858
Odd Larsen death 1868
Olaus Eriksen marriage 1874
Olaus Pedersen marriage 1869
Olaus Georg Olsen marriage 1872
Olbek Olsen marriage 1866
Ole Christensen marriage 1856
Ole Christensen marriage 1861
Ole Christiansen marriage 1866
Ole Eriksen marriage 1856
Ole Eriksen marriage 1866
Ole Hansen marriage 1859
Ole Hansen marriage 1863
Ole Jacobsen death 1871
Ole Johannesen marriage 1859
Ole Kleven marriage 1855
Ole Leistad marriage 1855
Ole Lind marriage 1868
Ole Lund death 1864
Ole Olsen death 1863
Ole Olsen death 1865
Ole Olsen marriage 1855
Ole Olsen marriage 1859
Ole Persen marriage 1855
Ole Reen marriage 1855
Ole Thorsen death 1858
Ole Torsensen marriage 1866
Ole Øine marriage 1867
Ole Adamsen Auno death 1871
Ole Adamsen Auno marriage 1865
Ole Ambrosio Jacobsen marriage 1868
Ole Andreas Lund death 1867
Ole Andreas Olsen Lund marriage 1856
Ole Edv. Hansen death 1870
Ole Edvard Hansen death 1863
Ole Edvard Hansen death 1870
Ole Eriksen Klopperi marriage 1858
Ole Eriksen Nesvold marriage 1869
Ole Ingebrigtsen Bjerkan marriage 1859
Ole Jacobsen Riesto death 1858
Ole Johan Petter Olsen marriage 1855
Ole Larsen Lindberg marriage 1863
Ole Martin Nilsen marriage 1872
Ole Martinius Olsen marriage 1874
Ole Nielsen Rolstad marriage 1856
Ole Nilsen Ojala death 1858
Ole Olbek Persen death 1856
Ole Olsen Nesvold marriage 1869
Ole Olsen Reen death 1856
Ole Olsen Skræderstuen marriage 1861
Ole Peter Krogh marriage 1867
Ole Sedewards Hansen marriage 1858
Ole Thorsen Bjerk marriage 1857
Ole Vigelius Rødbæk death 1870
Ole Vogelius Rødbæk marriage 1868
Ole Wilhelm David Andersen marriaga 1864
Ole Wilhelm David Andersen marriage 1865
Ole Zachariassen Westberg marriage 1863
Olen Nilsen Oila death 1864
Oline Haupa death 1857
Oline Surland marriage 1872
Oline Marie Thorsdtr. marriage 1868
Oliver Martin Norum marriage 1866
Olof Jankila death 1868
Olof Joukuri marriaga 1864
Olof Juntila marriage 1869
Olof Kangas marriage 1869
Olof Karpinen death 1869
Olof Karpinen death 1869
Olof Oiunas marriage 1872
Olof Pauna marriaga 1864
Olof Portti death 1869
Olof Sundberg death 1868
Olof Jacobsen Kelloniemi marriaga 1864
Olof Johansen Oinas death 1866
Olof Johansen (Aho) Halla marriage 1869
Olof Pehrson Molkojärvi marriaga 1864
Olse Olsen Karakka marriage 1874
Oluf Aikio death 1858
Oluf Gunnari marriage 1858
Oluf Hojeni death 1871
Oluf Lutstrøm marriage 1856
Oluf Oina or Sipola death 1873
Oluf Ollila death 1868
Oluf Sipola or Oina death 1873
Oluf Weskoniemi marriage 1870
Oluf marriage 1855
Oluf Henrik Aikio death 1864
Oluf Henrik Aikio death 1864
Oluf Henrik Simonsen Aikio death 1865
Oluf Henriksen Rauta marriage 1866
Oluf Johansen Oinas marriage 1866
Oluf Martin Jørgensen marriage 1874
Oluf Olsen Austad death 1864
Oluf Peder Olsen marriage 1873
Oluf Petersen Sandberg death 1865
Oluf Simonsen Oinas death 1868
Oluffine Amalie Schølberg marriage 1860
Oscar Gustav Kallioniemi death 1873
Oscar Gustav Kallioniemi marriage 1870
Osvald Andreas Strand marriage 1874