Dødannonser fra avisa Kirkenes som utkom i 2 år under andre verdenskrig og erstattet avisa Sydvaranger som ble nedlagt i 1942. Siste utgivelse var 17. august 1944.

Dødsfall august - desember 1942  Dødsdømte i august 1943  1943  1944