Dødsannonser fra avisa Folkets Frihet 1938 - 1942, avisen ble utgitt i Kirkenes, nedlagt pga krigen i september 1942.

1938  1939  1940  1941  1942