Dødsannonser fra avisen Finnmark Tidene Vadsø/Vardø (fra 1958 til 1966 da avisen ble nedlagt ble den utgitt i Vardø)

 1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966