Vadsø bys eiendomshistorie kom i salg i desember 2013. Boken er på 950 sider i A4 format. Prisen på boken er 500 kroner. Ved postlevering kommer porto og oppkravsgebyr i tillegg, om du ikke forhåndsbetaler. Boken kan jøpes hos Libris i Vadsø eller ring dem på 789 42 220.

Trond Ballo har skrevet en unik bok om gamle eiendommer i Vadsø by. Selv Statsarkivet i Tromsø har aldri hørt om noen som har gjort et slikt arbeid med å avdekke alle eiendommene i en by i Nord-Norge.

Boken omhandler ikke bare hvem eiendommene ble oppmålt til, hvem som har eid dem gjennom mer enn 100 år, men også hvem som bodde der.  Det har vært gjennom tidene skrevet mye om byens sentrum, en bydel som ble helt borte ved intensiv bombing av russiske fly en augustdag i 1944, og etterfølgende branner, men aldri har bydelens eiendommer og mennesker blitt omtalt i et slikt omfang. Det er heller aldri noen som har skrevet noe om de ”kvenske” bydelene Indre- og Ytrebyen som det gjøres her, bydelen de finskspråklige innvandrerne slo seg ned og gjorde sitt til at byen vokste og gjorde at den ble en hovedstad for dem i et fremmed land.

Ikke bare gir boken en historisk oversikt over alle eiendommene fra 1838-1945, men også en slektsoversikt over byens innbyggere i eldre dager, der man kan følge hvordan slektene blir innvevd i hverandre. Boken forteller også hvem de var, hva jobbet de med og hvor kom de fra de som bodde og bygde opp Vadsø. Om mange av innbyggerne fortelles det også små historier, fra mannen i gata til de viktige personene i byens næringsliv og politisk styrende.

Boken er rikt illustrert med mer enn 200 gamle bilder og kart, mange av dem har aldri vært publisert tidligere og som gir et bilde over byens forandring i utseende og størrelse. Det er også mange bilder av personene som levde i eldre Vadsø.

 

 

 

Vadsø Eiendomshistorie